RDM - Изследвания, анализи, Интернет комуникации, застъпничество

Социологически изследвания

Какви са нагласите и очакванията на гражданите на Пловдив година преди местните избори? Разберете от представителното за община Пловдив социологическо изследване на агенция RDM

повече >>

RDM © 2010, All Rights Reserved