RDM - Изследвания, анализи, Интернет комуникации, застъпничество
 • Asheville, NC
 • DSC_0709
 • Walk For Life West Coast, 2020
 • Humboldtpinguin (Lat. Spheniscus humboldti)
 • Red heels, pantyhose
 • Sem proposta, sem engodo!
 • Drôles de dames...
 • Goat!
 • Untitled
 • 2020-01-27_12-50-26
 • Participants needed for online survey! Topic: "Study Abroad and Returning Home" http://bit.ly/2O2c2sp via @SurveyCircle #StudyAbroad #adventure #home #education #ReturningHome #StudyingAbroad #survey #surveycircle http://bit.ly/37x2A8n
 • Samtkopf-Grasmücke (Sylvia melanocephala) (1)
 • Posing during a Sony day event - 45
 • Ford 26m
 • Lumii_20200127_063627585
 • N-2020-01-27-2050_f
 • Snow Coated Shores
 • #alcancevictoria #victoryoutreach alcance victoria victory outreach
 • 2020-01-27_06-50-10
 • Untitled Flickr photo

За нас

Името на агенцията ни – Research & Decision Making (RDM) – показва ясно с какво се занимаваме. Основната ни работа е да подмагаме на хора и екипи, които ръководят организации и участват в процеси на взимане на решения.

Взимането на решения (Decision making) e отговорност, която зависи не толкова от способността и волята на даден мениджър и екип да стигнат до дадено решение по принцип, колкото от това да направят информиран избор между различни алтернативи.

RDM обслужва логистично професионалисти на мениджърски позиции в процеса на взимане решения като им предоставя, изследвания, данни, анализи на риска и други продукти, които им помагат да вземат възможно най-добрите решения и да минимизират евентуалните грешки. Резултатът е прост – ефективни действия и успешни начинания.

shrek forever after movie
RDM © 2010, All Rights Reserved