В периода 29 октомври – 8 ноември 2010 г. агенция за иследване на общественото мнение „Research & Decision Making“ проведе социологическо изследване, представително за общинаСоциологически изследване в община Пловдив – октомври – ноември 2010 г. Пловдив. Изследването очертава следните тенденции:

Работата на местната власт

Няма изненада в това, че голям град като Пловдив основен проблем са: движението в града и възможностите за паркиране. По отношение на пътния трафик тенденцията е към намаляване на негативните оценки и към повишаване на удовлетворението на респондентите и това показва наличие на предприети действия от страна на общинската управа.

По отношение на проблемите с паркирането в община Пловдив гражданите изискват изискват спешни решения.

Участвалите в изследването са най-удовлетворени от:

 • от решаването на въпросите със сметосъбирането и почистването на града
 • от наличието и поддържането на зелените площи и парковете

Изследването регистрира чувствително подобряване на положителните оценки е показателно за работата на тези общинските предприятия, които се занимават с горе описаните дейности.

Според участниците в изследването общината е подобрила работата си в следните сфери на дейност:

 • по отношение на инфраструктурата
 • състоянието на сградния фонд
 • домашния социален патронаж
 • цялостното градоустройство
 • състоянието и обхвата на детските градини и ясли
 • чистотата и състояние на колите от градския транспорт
 • качеството на водоснабдяването и водопроводната мрежа
 • административните и технически услуги в общината

Респондентите заявяват, че са по-недоволни от:

 • работата в областта на училищното образование
 • уличното осветление
 • редовността на градския транспорт
 • сигурността на гражданите и обществения ред

Оценката на участвалите в изледването за за работата на кмета на пловдивчани е по-скоро позитивна, като 12.7% „напълно удовлетворени” и 43.5% „по-скоро удовлетворени” от работата му. Интересното тук е, че няма хора без мнение. 62.6% от респондентите в изследването казват, че искат „да остане същия кмет”, като 49.5% заявяват, че „Славчо Атанасов защитава интересите на община Пловдив”. 45.8% от анкетираните казват, че кметът се е заел „с решаването на актуалните проблеми”.

51.4% от участниците в изследването искат формиране на нови приоритети за развитието на общината. Резултатите от изследването показват, че можем да твърдим, че пловдивчани искат градът им да е независим, да може да се гордее с миналото си и да става все по-модерен, чрез  развитие на инфраструктурата.

Оценки за основните политически парити

Основните партиите в Пловдив вече са започнали подготовка за местните избори през 2011 г. Почти всички бележат, макар и минимален, ръст през ноември спрямо юли 2010 г.. Изключение тук е ГЕРБ, която регистрира спад от 8%. Към този момент в бъдещия общински съве със сигурност ще влязат представителите на ГЕРБ, БСП, ВМРО-НИЕ, Атака. „Синята коалиция“ (2.0%) е на ръба на влизането в общинския съвет, като коалицията събира по-малко подкрепа, отколкото отделни листи на СДС (3.5%) и ДСБ (2.2%). Евентуална листа на президентския проект „АБВ“ получава одобрението на 1.5% от гласовете на пловдивчани.

Едва 17.3% от респондентите, в представителното за община Пловдив изследване, оценяват положително управлението на страната. В същото време положителната оценка за управлението на община Пловдив е  34.1%. Това се отразява и на рейтингите на политиците, които се подреждат както следва:

 • Славчо Атанасов 63%
 • Бойко Борисов 60.0%)
 • Цветан Цветанов 52.2%.

Цялото изследване и графиките можете да изтеглите от хипервръзката „Основни проблеми, нагласи и оценки в община Пловдив – октомври – ноември 2010 г.„. Файлът е в PDF формат.