RDM - Изследвания, анализи, Интернет комуникации, застъпничество

Консултации

Research & Decision Making консултира с публични институции, неправителствени организации и мениждъри на малки и средни предприятия в сферите на:

  • Подобряване на връзките с обществеността
  • Подобряване на на процеса на взимане на решения
  • Подобряване на лидерството при наличие на предоляване структурни проблеми, „лична съпротива“
  • Намаляване на пасивността и я заменянето й с модел на ангажираност, сътрудничество и работа в екип
  • Повишаване на ефективността на работа
  • Изграждане на добре работещи отношения с публичните институции
  • Изграждане и подобряване на компоративен имидж
shrek forever after movie
RDM © 2010, All Rights Reserved