RDM - Изследвания, анализи, Интернет комуникации, застъпничество

Интернет комуникации

До средата на настоящото десетилетие Интернет бе просто един от каналите за комуникация и обмен на информация. В момента уеб мрежата е основен канал за комуникация и основен канал за въздействие върху различни процеси на взимане на решения.

Днес Интернет пространството самостоятелен двигател на социални и икономически процеси. Агенция RDM извършва за клиентите си следните консултации и дейности в областта на Интернет комуникациите

  • Анализ на нагласите и очакванията на потребителски групи в Интернет
  • Анализ на поведението на групи потребители в Интернет
  • Консултации по изработването и провеждането на рекламни кампании в Интернет
  • Контролни функции на действащи Интернет кампании

Екипът ни разбира процесите в Интернет и използва уеб мрежата така, че да представи и защити възможно най-добре интересите на клиентите си.

shrek forever after movie
RDM © 2010, All Rights Reserved