RDM - Изследвания, анализи, Интернет комуникации, застъпничество

Изледвания и анализи

Research & Decision Making (RDM) извършва консултански услуги в следните области:

  • Възлага на социологически агенции и/или провежда социологически изследвания
  • Провежда на фокус групи
  • Прави изследвания на аудитория, обществени нагласи като част от национални и местни проучвания
  • Извършва тестове на маркетингови и рекламни послания
  • Извършва тестове на рекламни кампании
shrek forever after movie
RDM © 2010, All Rights Reserved